O nama

Technology International Services decenijama uspešno odgovara zahtevima tržišta zahvaljujući timu koji podržava misiju i viziju kompanije usmerene na konkretne rezultate u praksi. Zato se u ljudske resurse ulaže puno energije, znanja, veština i sposobnosti kako bi se svi naučeni obrasci poslovnog usavršavanja primenjivali i neprekidno unapređivali.

Negovanje kvalitetnih odnosa sa našim partnerima podrazumeva sveobuhvatnu podršku od strane naše kompanije u pogledu ispitivanja tržišta, promocije proizvoda, strateškog planiranja, savetodavnog aspekta, argumentovanog delovanja, kontrole i drugih konstruktivnih aktivnosti usmerenih ka perspektivi.